Stipendienämnden
1 oktober 2018 är sista dag för stipendieansökningar!

Släktföreningen delar varje år ut stipendium till några av de unga inom släkten som satsar på utbildning. Förra året delade vi ut 8 000 kronor vardera till fem stycken sökande.

Det är mycket viktigt att ansökan inkommer i tid. Eftersom släktföreningens fonder är bundna av gåvobrev och testamenten är vi tvungna att ge stipendier till släktföreningens medlemmar enligt de regler som finns (se stipendiereglementet nedan).

Vi uppskattar att de som studerar och har behov av ekonomiskt stöd söker hos oss även om ni har fått stipendium tidigare. Årets ansökningsblankett finns nu här på sidan, så att ni kan göra er ansökan redan före sommaren. Blanketten är i pdf-format med färdiga fält, så att du kan fylla i den på skärmen, sedan skriva ut, underteckna och posta. Det går givetvis också bra att skriva ut den tomma blanketten och fylla i den för hand.

Efter den 1 oktober kommer stipendienämnden att behandla inkomna ansökningar. Därefter kommer släktföreningens styrelse ta beslut om vilka som i år kan få släktföreningens stipendier.

Ansökningsblankett för nerladdning:

Pdf-fil (interaktiv, spara, fyll i, skriv ut, skriv under och posta, tillsammans med bilagor)


Tänk på att också söka från andra källor. De som är födda Reuterswärd
och är med i Riddarhuset kan söka allmänt från Riddarhusets fonder.

Stipendienämnden


Stipendienämnden består 2018-2020 av :

Anders Reuterswärd (II)
Lovisa Eriksson (I)


Stipendiereglemente

2017 års stipendiater
Elsa Reuterswärd (III), Master in Medical Bioscience, Linkörpings universitet
Hedvig Reuterswärd (I), Medieteknik, KTH
Micaela de Galvez Reuterswärd(I), Bebyggelseantikvarie, Göteborgs universitet
Hedda Hanner (III), Business and Economics, Handelshögskolan Stockholm

2016 års stipendiater
Anna Argentine (III), Bachelor of Science, North Carolina State University
Elsa Reuterswärd (III), Master in Medical Bioscience, Linkörpings Universitet
Hedda Hanner (III), Business and Economics, Handelshögskolan Stockholm
Hedvig Reuterswärd (I), Medieteknik, KTH
Ludvig Reuterswärd (II), Samhällsbyggnad, KTH

2015 års stipendiater:
Lovisa Hanner (III), Reklam och PR, Stockholms Universitet
Hedvig Reuterswärd (I), datateknik, KTH
Ebba Wengström (I), politices kand, Uppsala Universitet
Micaela de Gálvez Reuterswärd (I), förberedande konstutbildning, Konstskolan Basis
Hedda Hanner (III), Business and Economics, Handelshögskolan Stockholm
Disa Reuterswärd (I), Master Arkitektur 2016, Aalto University Helsingfors

2014 års stipendiater:
Patrik Eriksson (I), digitala medier, Stockholms Universitet
Lovisa Hanner (III), reklam och PR, Stockholms Universitet
Hedvig Reuterswärd (I), datateknik, KTH
Ebba Wengström (I), politices kand, Uppsala Universitet
Caspar Reuterswärd (II), möbeldesign, Linköpings universitet
Ludvig Reuterswärd (III), samhällsbyggnad, KTH

2013 års stipendiater:
Daniel Reuterswärd (III), digital visualisering, Jönköpings Tekniska Högskola
Lovisa Hanner (III), mediateknik, Södertörns högskola
Sofia Reuterswärd (III), socionom, Mittuniversitet Östersund
Anna Helene Argentine (III), fashion and textile, North Carolina State
Agnes Reuterswärd (I), civilingenjör, samhällsbyggnad, KTH
Clarence Reuterswärd (II), fastighetsförvaltare, Newton Yrkeshögskola

2012 års stipendiater:
Patrik Eriksson (I), digitala medier, Stockholms Universitet
Daniel Reuterswärd (III), digital visualisering, Jönköpings Tekniska Högskola
Beata Hanner (III), civilekonom, Stockholms Universitet
Maïa Reuterswärd (I), skådespelare, Ecole Florent Paris
Agnes Reuterswärd (I), civilingenjör, KTH
Helena Reuterswärd (I), materexamen översättning, Göteborgs universitet

2011 års stipendiater:
Adrian Reuterswärd (III), civilekonom, Stockholms universitet
Caspar Reuterswärd (II), träformgivning, Nyckelviksskolan
Ella Reuterswärd (III), arabiska och engelska, University of Westminster
Malte Reuterswärd Thustrup (II), journalist, Mittuniversitetet Sundsvall
Pontus Reuterswärd (III), civilekonom, Stockholms Universitet
Philippa Reuterswärd (I), civilingenjör bioteknik, KTH

2010 års stipendiater:
Beata Hanner (III), civilekonom, Stockholms universitet
Anthony Argentine (III), historia, Loyola University, Chikago
Helena Reuterswärd (I), franska, Göteborgs universitet
Agnes Reuterswärd(I), samhällsbyggnad, KTH
Clarence Reuterswärd (II), juristexamen, Stockholms Universitet
Erik Argentine (III), historia och engelska, LaSalle University, Philadelphia

2009 års stipendiater:
Simon Reuterswärd (II), magisterxamen fastighetsekonomi, Malmö Högskola
Clarence Reuterswärd (II), juristexamen, Stockholms Universitet
Daniel Reuterswärd (III), 3d-visualisering, Powerhouse
Stefan Berglund (I), datorgrafik, Luleå Tekniska Universitet
John Reuterswärd (III), civilingenjörsexamen IT, Uppsala Universitet
Fanny Reuterswärd (III), Bachelor of fine arts, Advertising, Academy of Art University, San Francisco

2008 års stipendiater:
Camilla Reuterswärd (III), Utvecklingsstudier, nationalekenomi, Uppsala Universitet
Philippa Reuterswärd (I), Bioteknik, KTH
Fredrik Uggla (III), Agronom, SLU Uppsala Universitet
Carl de Sharengrad (III), BA Business & Retail Management, London Metropolitan University
Rebecka Berglund (I), Läkare, Göteborgs Universitet
Åsa Wengström (I), biologi, Sveriges Lantbruksuniversitet

2007 års stipendiater:
Carl de Sharengrad (III), BA Hons, London Metropolitan University
Theodor Rd-Hellbom (I), Naturlärare, Biskops Arnö Folkhögskola
Mikael de Sharengrad (III), Lärare, Uppsala Universitet
Fredrik Rd (III), Civilingenjör, KTH
Lovisa Eriksson (I), Magisterexamen, Stockholms Universitet/KTH
Per Argentine (III), Fil Double major, Pennsylvania State University

2006 års stipendiater:
Åsa Wengström (I), biologi, Sveriges Lantbruksuniversitet
Fanny Rd (III), spanska, Academica Latinamericana de Espanol, Peru
Martin Rd (III), filmregissör, Södra Vätterbygdens Folkhögskola
Fred Thustrup (II), fotografi, Kulturama
Wilhelm Rd (II), civilekonom, Lunds Universitet
Emelie Rd (III), gymnasielärare, Lärarhögskolan

2005 års stipendiater:
Johan Uggla (III), Lantmäteriteknik, Trollhättan
Per Argentine (III), Film, video & historia, Pennsylvania State University
Mikael de Sharengrad (III), lärare, Uppsala Universitet
Jan Rd (I), maskinteknik, Linköpings Universitet
Philip Rd (III), datateknik, Kaiserslauterns tekniska högskola
Edvard Rd (III), matematik, Linköpings Tekniska Högskola

2004 års stipendiater:
Lovisa Eriksson (I), Data och systemvetenskap, Stockholms universitet
Rebecka Berglund (I), Medicin, Göteborgs universitet
Kjell Rd (I), Medieteknik, Linköpings Universitet
Wilhelm Rd (II), Ekonomi (civ.ek.), Linköpings universitet
Emelie Rd (III), Lärarhögskolan
Oscar Norrby (III), Idrott och ledarskap, Lillsveds folkhögskola