Välkommen till Reuterswärdska släktföreningen!

 
Senaste nytt

Nytt webbhotell
Vi har bytt webbhotell och sidorna kommer att förändras, arbete pågår. Tills detta är klart finns det gamla utseendet kvar och det kan förekomma vissa funktionsproblem.
(2021-06-07)
Dags att söka stipendium!
Sista datum för ansökning till årets studiestipendier är 1 oktober. Klicka för mer information och ansökningsblankett.
(2021-06-07) Läs mer
Marina har lämnat oss
Vår förra sekreterare i Reuterswärdska släktföreningens styrelse, Marina Reuterswärd, avled i sitt hem i Stockholm den 12 januari 2021.
Marina invaldes som sekreterare i vår styrelse 1986 och lämnade sin befattning 2008. Hon var sekreterare under följande fyra ordförande:
Göran Reuterswärd 1985 – 1993, Per Reuterswärd 1993 – 1999, Gustav Reuterswärd 1999 – 2005 samt Peter Reuterswärd 2005 – 2017.
Med sitt stora intresse för och därmed djupa kunskap om vår släkt, med sin viljestyrka, med sin energi och sitt drivande sätt bidrog Marina i allra högsta grad till genomförandet av flera stora projekt inom vår styrelse under perioden. Jag tänker då främst på framtagandet av den Reuterswärdska släktboken med festlig invigning av den på Djurgården i mars 2000. Marina ingick där tillsammans med vår ordförande Per samt skattmästare Wilhelm i den kommitté som med fil lic Ulla Johansson utarbetade denna släktens klenod. Marina höll i uppdateringen av släktbokens stamträd.
Andra projekt att nämna är släktens stora 300-årsjubileum den 27 oktober 1990 på Riddarhuset i Stockholm till minnet av adlandet av ättens stamfader Anders Hof den 20 augusti 1690. En mycket lyckad och välbesökt jubileumskväll som huvudsakligen planerades och organiserades av dåvarande ordföranden Göran, som alltid tillsammans med vår sekreterare Marina.
Den 6 juni 2004 på Sveriges nationaldag invigde släktföreningen den nya gravstenen som restes över Anders Fredrik Reuterswärd på Lannaskede gamla kyrkogård. Ett projekt som initierades på initiativ av ordförande Göran redan 1985 och som sedan avslutades av ordföranden Per efter hans kompetenta och omfattande arbete. Vår sekreterare Marina var också i hög grad involverad i denna för släkten så spännande fråga. I samband med resningen av den nya stenen ordnades en släktresa till Lannaskede gamla kyrka samt besök vid våra gamla släktgårdar. Ansvariga för denna mycket intressanta historiska resa var Per och så förstås Marina som skötte kontakten med deltagarna, på- och avanmälningar, pris etc.
En mycket uppskattad aktivitet var släktföreningens utflykt till Färna i Bergslagen i juni 2007, planerad och genomförd av Per och Marina.
Andra evenemang som Marina medverkat i har varit alla släktmöten på Riddarhuset vart tredje år. Hon har ansvarat för bokningarna av släktmiddagarna på Riddarhuset och för organisation och genomförande av något trevligt kulturellt besök dagen efter släktmötet, främst avsett för de icke boende i Stockholm. Det oftast stora antalet släktmedlemmar som deltog vid dessa kulturella besök visar vår uppskattning av Marinas arbete och släktkänsla. Krigsskolan Karlberg, Myntkabinettet, Drottningholms Slott och Steninge Slott är några av de sevärdheter som vi genom Marinas försorg fått besöka och då alltid med en guidad visning eller föredrag.
Den 9 november 2019 firades släktföreningens 100-årsjubileum på Riddarhuset. Bland de cirka 140 släktmedlemmar som fick uppleva den festliga kvällen var också Marina, som trots den elaka sjukdom som drabbade henne under många år, beslutat att närvara – seg och tålig som alltid! Ett bildkollage från 100-årsfesten visas i Bulletinen augusti 2020, årgång nummer 35, med foto av en alltid lika fräsch Marina på sidan 7.
Förutom sedvanliga sekreteraruppgifter har Marina på ett mycket förtjänstfullt sätt tillsammans med främst ordföranden Per arbetat med arkivet i Riddarhuset, inventerat, kodat och dokumenterat det materialet. En annan viktig uppgift för vår sekreterare Marina har varit datorisering och underhåll av vårt medlemsregister. Marina har ansvarat för vårt medlemsregister på ett mycket tillfredsställande sätt med förteckning över nya släktmedlemmar, adressändringar, högtidsdagar som vigsel, dop, födelsedagar och begravningar. En annan viktig sida hos Marina som kanske inte alla känner till, var hennes stora intresse och omtanke för människans fyrbenta vän HUNDEN.
En jury bestående av representanter för olika djurägarorganisationer förärade Marina Reuterswärd priset Djurens hjälte år 2004. Juryns motivering till priset var: ”En eldsjäl som inte nöjer sig med att bara titta på. En färgstark kvinna som i skymundan vigt sitt liv åt att förbättra för hunden.” Marina mottog priset Djurens hjälte den 28 november 2004 vid Stockholms International Horse Show.
Under flera decennier var Marina skattmästare i Stockholms Kennelklubb, STOKK, och var initiativtagare till flera av STOKK:s uppskattade arrangemang och kampanjer.
För den som vill ha ytterligare information om den fina person Marina Reuterswärd var rekommenderar jag Marinas egen artikel i Bulletinen nummer 21, 2006.
”Djurens vän och hundarna från världens tak” där hon bland annat beskriver sitt besök hos Dalai Lama i Tibet. Andra artiklar om Marina finns bland annat hos kennelklubben, www.skk.se/sv/nyheter/2021/1/till-minne-av-marina-reutersward, och Dagens Nyheter, www.dn.se/familj/till-minne-marina-reutersward.
Vi, dina släktingar i olika befattningar i Reuterswärdska släktföreningens styrelse sänder härmed vårt varmaste tack till dig, Marina, för din stora insats för släkten och vårt fina samarbete genom åren! Vila i frid kära Marina!
Från släktföreningen och en mångårig vän
Jan Patrik Reuterswärd


(2021-02-09)
35:e släktmötet
Släktföreningens 35:e möte har avhållits med en ganska liten skara släktmedlemmar närvarande. Protokollet når du via länken nedan. Observera att det är öppningsskyddat och att lösenordet skickats ut via e-post.
(2020-12-02) Läs mer
Arkivnämndens material
Styrelsen har besökt vårt arkiv i Ridddarhuset och gjort en sammanställning över allt material som finns där.
(2019-04-22) Läs här!(pdf, 67 kb)

Släktmötesprotokoll
Protokoll från släktmötet 2017-11-11 finns nu att läsa här.
(2018-02-16)

Stadgeändring på släktmötet
Styrelsens förslag om ändring av medlemskapsparagrafen antogs på släktmötet 2017-11-11. Paragrafen lyder nu så här:
Medlem av släktföreningen är den som, genom födsel eller adoption, är släkt i rakt nedstigande led med anfadern Anders Hof eller är gift eller sambo med sådan person, eller änka/änkeman efter sådan person. Rösträtt inträder det kalenderår, varunder myndig ålder uppnås. Föreningen kan kalla till hedersmedlem sådan person som den vill hedra.
Nu är alltså kvinnor och män helt jämställda i föreningen. Anmäl era barn och barnbarn till vår sekreterare Viveka Eriksson (adress i menyn till vänster) så kommer de med i släktregistret!
(2017-12-01)
Faster Stinas (III) minnen
1970 berättade Stina Reuterswärd för sin brorson Carl om sin uppväxt och om sitt liv som hovfröken. Berättelsen skrevs ner och finns nu att läsa här.
(2017-07-28) Läs mer

Patric Reuterswärd som leksakslok
En nyhet från i somras som vi tyvärr lyckats missa är att Köpings kommun har placerat ut en barnvänlig kopia av ångloket Patric Reuterswärd på Eklidens lekplats i Kolsva.

Loket är tillverkat av ett företag i Storbritannien som har lång erfarenhet av klätterställningar. En artikel finns i Uttersbergarn, medlemsblad för Köping-Uttersbergs Järnvägs Museiförening, med färgbild på omslaget.

(2014-03-06)

Skorsten med twist i Landskrona
Nu är Landskronas nya landmärke på plats! En illröd 50 meter hög knuten skorsten av konstnären Carl Fredrik Reuterswärd pryder nu det nya kraftvärmeverket.
(2012-02-19) Läs mer

Släktföreningen finns på Facebook!   Facebook
Nu finns vi också som en grupp på Facebook. En samlingsplats för släktingar du inte visste att du hade. Häng med på vad som händer, lär känna nytt folk och håll koll på människor du annars bara träffar vart tredje år. Dela släkthemligheter, jämför näsor, leta skillnader och likheter.
(2012-02-17) Läs mer

Reuterswärd-skulptur invigs i Borås
Borås har gjort sig känd som Sveriges skulpturstad. I samband med invigningen av det nyrenoverade Kulturhuset tillkommer ett nytt verk till stadens samling, "Var rädd om jorden" av Carl Fredrik Reuterswärd.
Den forna textilstaden Borås har gjort sig känd som Sveriges skulpturstad, inte minst tack vare den omdiskuterade nio meter höga Pinocchiostatyn av Jim Dine. I samband med invigningen av det nyrenoverade Kulturhuset tillkommer ett nytt verk till stadens samling om hundra skulpturer. ?Var rädd om jorden? är en 4,5 meter hög bronsskultpur som donerats till Borås stad av konstnären Carl Fredrik Reuterswärd.
- Miljön kring PA Halls terass med Bäckängsgymnasiet, Gustav Adolfskyrkan och det nyrenoverade Kulturhuset passar mitt budskap med skulpturen. Att vara rädda om varandra och om vår jord, att leva så att vi inte förgiftar, överkonsumerar och stressar oss till våld och onödig utarmning av jordens resurser, säger konstnären i ett pressmeddelande.
Reuterswärd är kanske mest känd för skultpturen ?Non-Violence?, den knutna revolvern utanför FN-skrapan i New York, som reproducerats och placerats ut i flera städer, bland annat just i Borås. Invigning av såväl Kulturhus som skulptur går av stapeln den 25 november. (TT)
(2011-11-04)

Patrik i Bukarest
Länk till en artikel hos Statens Fastighetsverk som handlar om Patrik Reuterswärds bravader som svensk envoyé i Bukarest på 30-talet. www.sfv.se/cms/showdocument/documents/sfv/kulturvarden/2009_02/bukarest.pdf
(2010-06-13)

Böcker om släkten
Styrelsen har beslutat att i sin helhet publicera de böcker och andra skrifter om vår släkt som utgivits i släktföreningens regi här på webbsidorna. Böckerna är inlästa med bildläsare, konverterade till pdf-format och OCR:ade. Det senare innebär att textinnehållet är sökbart.
(2010-05-19) Läs mer

Bokanmälan från arkivnämnden
Mary Reuterswärd (I) har tillägnats ett kapitel i före detta landshövdingens Ann-Cathrine Haglund bok: "Moderata kvinnor i stad och kommun efter 1909".
(2009-12-14) Läs mer

En guldmedalj till i familjen
Vi gratulerar vår huvudman Måns, som förlänats medaljen Litteris et Artibus för "framstående konstnärliga insatser som TV-producent". Den 6 juni mottog han utmärkelsen ur Konungens hand på Drottningholms slott.
(2009-06-15) Läs mer

Nyhetsnotiser!
Nyhet från Arkivnämnden: Korta notiser om saker som rör släkten och föreningens medlemmar. Ett exempel är nedanstående nyhet. Läs mer på Arkivnämndens sida!
(2009-03-31) Läs mer

Guldmedalj
Katinka Farago, gift med huvudmannen Måns Reuterswärd, mottog ur Konungens hand den 28 januari den Kgl Guldmedaljen Litteris et Artibus för ”framstående konstnärliga insatser inom svensk film”.
(jan 2009) Läs mer

Rättelse
I årets Bulletin har i artikeln om Gösta Reuterswärd felaktigt angivits att hans andra hustru Märtha skulle varit dotter till konstnären och professorn Olle Hjortzberg. Märthas far var i stället kaptenen Ernst Hjortzberg, broder till Olle Hjortzberg.
(2008-09-20)

Marina nominerad till svensk hjälte
Marina har bland många andra nominerats till Aftonbladets Svenska Hjältar. Artikeln finns här. Själv säger Marina att hon ogillar ordet "hjälte" - hon föredrar "god förebild". Juryn avgör i december.
(2008-09-18)

Annas utställning omskriven i DN
Anna Hesselgrens (I) skulpturutställning omskrivs i en artikel i Dagens Nyheter. Annas egna webbsida om projektet finns här.
(2008-08-28)

Ånglok på nätet
Besök gärna hemsidan för museiföreningen i Köping som bland annat förvaltar "vårt" ånglok Patric Reuterswärd. Varför inte stödja dem med ett medlemsskap? Kanske av särskilt intresse för släktgren l.
(2007-04-17) Länk här

Stamträd på nätet
Som en liten julklapp får hela föreningen här vårt just färdigställda släktträd i webbformat! Ett jättetack till Claes (III) för den heroiska jätteinsats som ligger bakom detta!
(2006-12-18) Läs mer

Första grenens uppvaktningar av sina brudpar?
Arkivnämnden behöver din hjälp! !
(2006-03-19) Läs mer

Gator och hotellrum
Känner du till något mer som bär vårt namn? Hör av dig!
(2006-01-24) Läs mer

En "reutersvärdare" enligt Dagens Nyheter
Namn och Nytt söndagen 06-01-15.
(2006-01-18) Läs mer

Reuterswärdsbok
Vill du ha en bok av Gösta?
(2005-05-30) Läs mer

Marina - djurens hjälte
Marina har fått ett jättefint pris.
(2005-02-18) Läs mer

Reuterswärdar i radio
Beställ radioprogram.
(2005-02-18) Läs mer

Maud Reuterswärd i digitalradion
Lyssna på SR Minnens program.
(2004-12-09) Läs mer

Gravstenen i Lannaskede på plats
Efter många år och många turer har vi äntligen
fått upp en gravsten på Lannaskede kyrkogård.
(2004-07-01) Läs mer

Ett nytt hem för Reuterswärdarna
www.reutersward.info är öppnat.
(2004-07-01) Läs mer