Adliga ätten Reuterswärd

Vår släkt kommer från Västergötland, där förfäderna brukade jorden. I slutet av 1500-talet får vi den förste prästen i släkten, kyrkoherden i Norra Härene församling av Skara stift, Andreas Svenonis (död 1645). . Efter honom följer ytterligare en prästgeneration.

Därefter är vi framme vid prästsonen Anders Hof (1651–1714). Han tar anställning som ryttare, antas något senare som drabant till häst vid Västgöta kavalleriregemente, tjänar under danska kriget 1675-1679 upp sig till officer och vinner slutligen inträde på Riddarhuset.

Löjtnanten och sedermera majoren Anders Hof adlades 20 augusti 1690 på Kungsgården Höjentorp i Västergötland av konung Karl XI med namnet Reuterswärd. Han introducerades 3 november 1693 under nuvarande ättenummer 1210. Originalsköldebrevet är sedan 1953 deponerat i Riddarhuset.