Radio

MAUD REUTERSWÄRD, Sveriges Radio

Lyssna på webben!

Sveriges Radio har ett antal klipp med radioprofilen Maud Reuterswärd bevarade på nätet.

Följande program om och med Maud Reuterswärd finns tillgängliga:

60-tal Maud Reuterswärd om månaden mars
60-tal Maud Reuterswärd om månaden april
1965 Maud Reuterswärd besöker Auschwitz
1968 Maud Reuterswärd – kåseri om orden
1971 Maud Reuterswärd: ”Är vår jul vår?”

Här finns andra program med och om Reuterswärdar att lyssna på.

 

REUTERSWÄRDAR I RADIONS ARKIV

De flesta radioprogram bandas och sparas i många år. Det gick tidigare att köpa en hel del radioprogram. Av upphovsrättsliga skäl har SR begränsade möjligheter att sälja program med musik, författar- eller skådespelarmedverkan.

Uppgifter om försäljning går inte längre att hitta på nätet, men prova att kontakta:
Sveriges Radio, Programförsäljningen, 105 10 Stockholm
tel 08-784 84 84
E -post: 

Följande förteckning listar de Reuterswärdar som finns upptagna i Sveriges Radios arkiv.

Vissa personer har en stor mängd inslag arkiverade av naturliga skäl, exempelvis för att de varit anställda på SR. Dessa är Maud, som har ett hundratal program arkiverade och Brita, som också har ett stort antal program. Av utrymmesskäl har dessa inte redovisats.

Annika Reuterswärd, designer Programmet ” Kanalen” 27/4 1984
Bertil Reuterswärd, major Om FN-bataljonen i Suez nov-1956
  Dagens Eko 12/11 1956
  Dagens Eko 15/11 1956
  Dagens Eko 18/11 1956
  Svenska FN-bataljonen i Suez 5/1 1957
Brita Reuterswärd, journalist hos SR Ett stort antal program som ej redovisas här  
Carl Reuterswärd, överste Dagens Eko regementet A1 lämnar Stockholm 31/3 1963
Carl Fredrik Reuterswärd, konstnär Lyriskt Forum 5/5 1957
  Nattövning 9/2 1958
  Ur ” Angående disciplinen ombord” 12/11 1958
  Lyriskt Forum 30/11 1958
  Dikt 21/9 1959
  50-tal, Del 2 29/12 1959
  Nattövning 8/4 1984
  Lyriskt forum 6/5 1962
  Författaren intervjuas av Göran O Eriksson 7/6 1962
  Om ord kunde tala med bl a Maud 14/4 1963
  Larssons blandning, både Maud och Carl Fredrik medverkar 22/4 1963
  Larssons blandning, forts. 29/4 1963
  Larssons blandning 6/5 1963
  Plats för Herr von Hanken 30/8 1965
  Nybliven professor vid konsthögskolan 26/11 1965
  Om Nobelpriset i fysik och kemi 2/11 1971
  Mötesplats New York 10/4 1982
  Perspektiv på 50-talet 6/3 1982
  Abetets moral 1-3 av 6 13, 20, 21/1 1983
  Kulturnytt 8/1 1985
  Lyrikmagasinet 14/4 1988
  Kulturtimmen 13/12 1988
  Kultrunytt 5/10 1994
Charlotte Reuterswärd Det finns knölar! 24/9 1947
Edward Reuterswärd, kansliråd Diskussion om det nyinrättade Dramatiska Institutet 22/11 1969
Elin Reuterswärd De gamla damerna. Samtal förmedlade av Maud Reuterswärd. 25/12 1965
Elsa Reuterswärd Märkligt. Lyssnare födda före 1900 berättar. 17/71967
Erik Reuterswärd Efter 3 13/10 2000
  Tendens Alltid på väg 9/12 2003
Fritz Reuterswärd, konstnär Konst och kulturvård. Intervju med anledning av en utställning och hans 70 – årsdag 1/12 1948
  Kristina Nilsson . Sagan om en karriär 10/9 1950
Gustaf Reuterswärd, radiochef Landstingsmannavalen 1934 14/9 1934
  Mikrofonbesök på TT 4/1 1935
  Skolradion 10 år 24/2 1939
  Den preliminära röstsammanräkningen 11/9 1940
  Reportage från TT 29/4 1943
  TT-nyheterna 25 år  
Gösta Reuterswärd, trädgårdsarkitekt 10 miljoner sköna blomster 6/6 1942
Lennart Reuterswärd, jurist Dagens Eko om skattelagstiftningen 2/2 1985
Louise Reuterswärd De gamla damerna (se tidigare). Samtal med Maud. 25/12 1965
Maria Nyström-Reuterswärd Studio Ett 10/8 2000
Marianne Reuterswärd Flipper 24/4 2004
Maud Reuterswärd, radioproducent Ett stort antal program som ej redovisas här.  
Mikael Reuterswärd Hur lever barnen i Kina? 12/9 1972
  Studio Ett 30/7 1999
Måns Reuterswärd Kulturnytt 10/9 1999
Oscar Reuterswärd, konstnär Paris utställning ”Svensk konstruktivism” 30/3 1953
  En knapp timme med Lars Ramsten feb-1980
  Kulturnytt 20/11 1991
  Kulturnytt 18/11 1992
Patrik Reuterswärd, minister Om Sveriges förbindelser med Rumänien 23/10 1937
Patrik Reuterswärd, konstnär Sol vindar och väderkvarnar, från Öland 27/10 1943
Patrik Reuterswärd, professor Om Albrecht Durer 9/10 1971
  Värt att veta 7/41985
  Värt att veta 8/4 1984
  Värt att veta 20/4 1987
Stina Reuterswärd, hovfröken Vi stickar för vår neutralitet 24/1 1940
Marianne Wersäll (född Reuterswärd) ”P3 posten” M. intervjuas samt talar och sjunger baklänges 9/8 1963