Stipendier

Sex stipendier om vardera 8 000 kronor har 2023 delats ut till sex sökande ur släkten. 1 oktober 2024 är sista dag för nästa omgång stipendieansökningar!

Släktföreningen delar varje år ut stipendium till några av de unga inom släkten som satsar på utbildning. Förra året delade vi ut 8 000 kronor vardera till fem stycken sökande.

Det är mycket viktigt att ansökan inkommer i tid. Eftersom släktföreningens fonder är bundna av gåvobrev och testamenten är vi tvungna att ge stipendier till släktföreningens medlemmar enligt de regler som finns (se stipendiereglementet nedan).

Vi uppskattar att de som studerar och har behov av ekonomiskt stöd söker hos oss även om ni har fått stipendium tidigare. Årets ansökningsblankett finns nu här på sidan, så att ni kan göra er ansökan redan före sommaren. Blanketten är i pdf-format med färdiga fält, så att du kan fylla i den på skärmen, sedan skriva ut, underteckna och posta. Det går givetvis också bra att skriva ut den tomma blanketten och fylla i den för hand.

Efter den 1 oktober kommer stipendienämnden att behandla inkomna ansökningar. Därefter fattar släktföreningens styrelse beslut om vilka som ska få släktföreningens stipendier i år.

Ansökningsblankett för nedladdning:

Pdf-fil (interaktiv, spara, fyll i, skriv ut, skriv under och posta, tillsammans med bilagor)

Tänk på att också söka från andra källor. De som är födda Reuterswärd
och är med i Riddarhuset kan söka allmänt från Riddarhusets fonder.

Stipendienämnden

Stipendienämnden består 2021-2023 av :
Christina Reuterswärd (III)
Anders Reuterswärd (II)
Lovisa Eriksson (I)

Stipendiereglemente

På grund av GDPR publicerar vi inte längre stipendiaternas namn.