Årets stipendier klara

Styrelsen har fattat beslut om att tilldela fem sökande studerande släktmedlemmar stipendier à 8 000 kronor. Stipendiaterna meddelas personligen.