Boka datumet!

Släktmöte med efterföljande fest och middag äger rum i Riddarhuset lördagen den 11 november 2023. Mer information kommer så småningom i Bulletinen.

Släktboken för nedladdning

Styrelsen har länge haft tanken att vår fina släktbok ska finnas även här på webbplatsen. Planerna har dock gäckats av att tryckoriginalen skadats. Efter mer än tjugo år av lagring på cd-skivor var flertalet filer tyvärr oläsliga och gick inte att rädda ens med avancerade metoder. Endast kapitel 1 var användbart. Vi tvingades därför inse … Läs mer

Årets stipendier klara

Styrelsen har fattat beslut om att tilldela fem sökande studerande släktmedlemmar stipendier à 8 000 kronor. Stipendiaterna meddelas personligen.

Ny webbplats!

Släktföreningen har nu övergivit vår arton år gamla webbplats och migrerat till en modernare plattform. Kom gärna med synpunkter och idéer!