Böcker med mera

Styrelsen har beslutat att i sin helhet publicera de böcker och andra skrifter om vår släkt som utgivits i släktföreningens regi. Böckerna är inlästa med bildläsare, konverterade till pdf-format och OCR:ade. Det senare innebär att textinnehållet är sökbart. Däremot är sidorna inte tvättade, vilket kan innebära prickar, streck, grådask och lutande sidor (alla frivilliga till att utföra detta arbete – ett steg framåt).

 

En västgöta ryttare
Carl A E Reuterswärd
Pdf – 1,2 MB
En östgöta ryttare
Carl A E Reuterswärd
Pdf – 1,7 MB
Reuterswärdska boställen
Erik A Reuterswärd och Göran E P Reuterswärd
Pdf – 2,8 MB
Anders Fredrik Reuterswärd
Lennart Norrlin
Pdf – 0,9 MB

 

Ättlingar till majoren Anders Hof-Reuterswärd
Gösta F P Reuterswärd
Pdf – 0,4 MB
Reuterswärdska släktboken
Ulla Johansson
OBS, stor fil – pdf, 41 MB
Faster Stinas (III) minnen

1970 berättade Stina Reuterswärd för sin brorson Carl om sin uppväxt och om sitt liv som hovfröken. Berättelsen skrevs ner och finns nu att läsa i sin helhet här.

Stina föddes 1884 och dog 1969. Hon växte upp i Örebro och Linköping tillsammans med åtta syskon. Hon blev faster till många och gammelfaster till många fler, bland annat till Wilhelm och Anders i vår styrelse. Hennes familj var goda vänner till familjen Douglas, som hade kontakter med hovet.

1914 träffade Stina den dåvarande kronprinsessan Margareta på en tebjudning hos familjen Douglas i Stockholm. Kort därefter fick hon erbjudandet att bli hovfröken. Hon tackade ja, trots att hon inte visste var det innebar. Det visade sig att livet som hovfröken blev ett mycket innehållsrikt liv. När kronprinsessan Margareta plötsligt dog 1920 fick Stina ta hand om barnen Gustaf Adolf (far till vår nuvarande kung), Ingrid, Bertil, Sigvard och Carl Johan.

Förutom möten med alla kungligheter träffade hon många kända personer, bland annat Dag Hammarsköld, Dwight D. Eisenhower, Harold Macmillan, Alec Douglas-Home och Charles Lindbergh. Hon fick göra många resor med de kungliga. Under första världskriget besökte hon krigsfångeläger i Ungern och under andra världskriget var hon i Köpenhamn och fick uppleva tyskarnas intåg den 9 april 1940.