Arkivnämnden

Vårt arkiv i Ridddarhuset innehåller en hel del material. En sammanställning finns här:
Arkivnämndens material

Notiser från arkivnämnden genom åren

december 2009

Mary Reuterswärd (I) har tillägnats ett kapitel i före detta landshövdingens Ann-Cathrine Haglund bok: ”Moderata kvinnor i stad och kommun efter 1909″.
Mary Reuterswärd, f. Nordenfalk (1894-1975), gift med hovjägmästaren Gösta Rd, var något av en kvinnlig pionjär i kommunalpolitiken. Från 1938 till 1948 var hon som första kvinna i Sverige ordförande i en kommunalfullmäktige, nämligen i Arboga Landskommun. Dessutom utförde hon ett betydelsefullt arbete inom socknens kommunala och kyrkliga liv, med mera. Hon var dessutom ledamot av Statens Läroboksnämnd från 1948, ordförande  i styrelsen för Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus i Stockholm från 1952 samt ordförande i Lovö Rödakorskrets.

juni 2009

Vår huvudman Måns har förlänats medaljen Litteris et Artibus för ”framstående konstnärliga insatser som TV-producent”. Den 6 juni mottog han utmärkelsen ur Konungens hand på Drottningholms slott. Mer om medaljen hos Wikipedia.

jan-feb-mars 2009

Ångloket nr 7 ”Patric Reuterswärd” rullar igen efter nedmontering och reparation, nytaget foto, Köping november 2008 (genom KUJ:s Museiförening).

Ångloket Patric Reuterswärd

 

februari 2009

Tryckt material om ”Stickmaskinen Favorit”. En bruksanvisning med på baksidan påtecknad rekommendation. för Kronprinsessans räkning av Hovfröken Stina Reuterswärd, Drottningholms Slott 5 sept 1914 med lydelsen: ”Med HKH Kronprinsessans tillåtelse får hoffröken Reuterswärd härmed intyga, att AB Lindéns Stickmaskin ”FAVORIT”, på hvilken Hennes Kunglig Höghet egenhändigt förfärdigat ett större antal strumpor till Landstormen, arbetar synnerligen väl och lätt, hvarför Hennes Kunglig Höghet varit mycket belåten med densamma”. 

januari 2009

Katinka Farago, g Måns Reuterswärd, mottog ur Konungens hand den 28 januari den Kgl Guldmedaljen ”Litteris et Artibus” för ”Framstående konstnärliga insatser inom svensk film”.  Mer om medaljen hos Wikipedia.

 

Inför Släktföreningens 90-års jubileum 2009:

Ätten nr 1210 Reuterswärds adelsbrev (Originalsköldebrevet daterat 1690.08.20 på Höjentorps Kungsgård i Västergötland och signerat av ”CAROLUS” d.v.s. Carl XI) är sedan 1953 deponerat i Riddarhuset. Sedan 1693.11.03 (introduktionen av Anders Hof Reuterswärd) hänger ättens vapensköld i Riddarsalen i Riddarhuset.
 ”Reuter” är plattyska (nordtyska) för ”reiter” = ryttare. Vapensköldens tre moletter eller sporrkringlor i silver sägs representera de tre fältslag som vår stamfader, ryttmästaren och sedermera majoren Anders Hof Reuterswärd deltog i. Den undre större moletten representerar slaget vid Lund 1676. De övre och mindre två moletterna representerar slagen vid Helsingborg 1676 och Landscrona 1677. Sköldens färger är franska tricolorens men med den vita färgen utbytt mot silver. Liggande och stödjande balkar är gängse heraldiska detaljer. Namnbyte från Hof till adelsnamnet Reuterswärd samt den nya vapenskölden var sålunda klara och godkända innan sköldebrevet författades eftersom de beskrivs i detta. Sköldebrevet undertecknades av Konungen när han besökte Höjentorp 1690. Förmodligen skedde undertecknandet vid en ceremoni där Anders Hof Reuterswärd var närvarande och dubbades till riddare, eftersom Höjentorp ligger väster om Skövde och Billingen och bara några kilometer från Anders dåtida boställe Munkagården i Bollums socken. (feb 2009)

Artikel i SVD 11 feb 2009 under rubriken ”Antikens marmorstatyer en vit lögn” av professor Barbro Santillo Frizell refererar bl.a. till den svenske konsthistorikern Patrik Reuterswärd och hans bok ”Studien zur Polychromie der Plastik, Griechenland und Rom”. Patrik var den förste konsthistorikern som internationellt och i skrift (hans doktorsavhandling m.fl.) försökte leda i bevis att antikens marmorstatyer hade varit bemålade. (feb 2009)

CFR (Carl Fredrik Reuterswärd) förekommer dels med etsningar på Thielska Galleriet, dels på två foton i Hans Hammarskiölds (10 fotografer) utställning på Nat. Museet, dels i förtexten till auktionskatalogen till Burén Collections auktion 11 mars 2009, på Auktionsverket. Han förekommer även ymnigt i Ulf Lindes självbiografiska bok ”Från Kart till Fallfrukt”. UL citerar på ett ställe författaren m.m. Erik Lindegren som kallar CF för ”vår tids Dardel” vilket har en viss poäng. (mars 2009)

2006

Första grenens uppvaktningar av sina brudpar?