Årets stipendier klara

Styrelsen har fattat beslut om att tilldela fem sökande studerande släktmedlemmar stipendier à 8 000 kronor. Stipendiaterna meddelas personligen.

Ny webbplats!

Släktföreningen har nu övergivit vår arton år gamla webbplats och migrerat till en modernare plattform. Kom gärna med synpunkter och idéer!